Z przyjemnością informujemy że, uczniowie naszej szkoły Maja Iwańska i Mateusz Malec w eliminacjach gminnych zdobyli I i II miejsce w grupie klas V-VIII. Naszą gminę w eliminacjach wojewódzkich reprezentować będzie uczennica Maja Iwańska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do konkursu młodzież przygotowała pani Agnieszka Gajos.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Agnieszka Gajos