W dniu 20.10.2017r. na lekcjach techniki w klasie czwartej  pod kierunkiem Pana Krzysztofa Taborskiego uczniowie wykonali pracę manualną ,,Pan Stop”.

Przed przystąpieniem do pracy  odbyły się zajęcia lekcyjne, na których uczniowie poznali znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty. Wiedzę ze znajomości znaków wykorzystali tworząc pracę techniczną, będącą połączeniem drewna z innymi materiałami.

,,Pan Stop” trzymał wybrane znaki drogowe, które uczniowie samodzielnie wykonali na karteczkach z kartonu. W ten sposób doskonalili wiedzę, ze znajomości znaków drogowych, zapamiętując ich kształty i kolory. Samodzielnie wyszukiwali z kodeksów drogowych przydatne znaki dotyczące pieszego i rowerzysty.

Przy ocenie pracy uczeń musiał szczegółowo objaśnić zastosowane znaki drogowe w swojej pracy.

Krzysztof Taborski.