Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Nasza szkoła otrzymała 30 tysięcy dofinansowania w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Jest to wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe pozwoliło na zakup drukarki 3D z filamentami, Biblioteki modeli 3D, zestawu edukacyjnego z mikrokontrolerami UNO Starter, Aparatu fotograficznego Canon, gimbala, statywu do aparatu, mikrofonu kierunkowego Saramonic, mikroportu z akcesoriami, zestawu oświetlenia do realizacji nagrań, stację lutowniczą z gorącym powietrzem HOT AIR z grotem 2w1, roboty edukacyjne SkriBot wraz z akcesoriami, zestaw klocków konstrukcyjnych.  Sprzęt ten będzie wykorzystywany na większości zajęć wychowawczo - edukacyjnych. Ułatwi on rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych naszych uczniów, jak również ich samodzielne, krytyczne i matematyczne myślenie oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy, radzenia sobie w życiu codziennym. 

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi drukarki 3D. Dzięki temu efektywniej będzie można wykorzystać zakupiony materiały.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania.


W dniu 16 listopada 2022 r. na lekcji informatyki w klasie 5 odbyły się zajęcia na temat „Poznajemy drukarkę 3D. Pierwsze wydruki” w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości”. Nauczyciel, p. Krzysztof Taborski,  zapoznał uczniów z obsługą drukarki ZORTRAX  M 200 Plus. Dzieci, pod nadzorem nauczyciela uruchomiły drukarkę, a następnie załadowały filament *PLA w kolorze zielonym i wykonały wydruk zaprojektowanego wzoru. Uczniowie byli bardzo zaangażowani i podobała im się taka forma lekcji.

*Filament do druku 3D to materiał termoplastyczny, dedykowany do wykorzystania w drukarkach 3D wykorzystujących technologię FFM/FDM - wytwarzania poprzez depozycję gorącego materiału termoplastycznego warstwa po warstwie. Filamenty produkowane są z różnych materiałów termoplastycznych, różniących się własnościami fizycznymi i chemicznymi, m.in. temperaturą topnienia.