W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego -zgodny ze wzorem (pdf)

Szkoła Podstawowa jest samorządową jednostką budżetową gminy Chęciny. Szkoła Podstawowa w Wolicy została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].