Oferta edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2018/2019 – I półrocze

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

poniedziałek

 7.10 – 7.55

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. / Koło matematyczne.

 I. Woś

10.45-12.35

10.45-11.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Klub Małego Odkrywcy

M. Pierzak

A. Jaszczykiewicz

13.40 -14.25

 

 

 17.00-18.30

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło geograficzne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

 Piłka ręczna (kl. IV –VII SP - dziewczęta )

M. Nowak

M. Chrabąszcz

 

 D. Gorzelak

2.

wtorek

7.30 – 7.55

 Konwersacje w j. rosyjskim.

 A. Gorzelak

13.40 – 14.25

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. V.

Koło j. angielskiego – konwersacje./ Harcerstwo (co 2 tyg.)

A. Sikorska

B. Krajewska

14.30 -15.30

Piłka ręczna ( kl.VII, VIII, III g)

R. Gajos

17.00-18.30

Piłka ręczna (kl. IV –VI - chłopcy)

D. Gorzelak

3.

środa

7.10 – 7.55

Koło biologiczno – chemiczne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło informatyczne.

A. Gajos

K. Taborski

14.35-15.20

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. VI, VII.

Koło j. rosyjskiego – przygotowanie do egzaminu.

A. Sikorska

A. Gorzelak

4.

czwartek

7.00 – 7.45

7.30- 7.55

Koło j. polskiego – przygotowanie do egzaminu.

Koło fotograficzne.

R. Sowińska

K. Taborski

12.45 -13.30

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego    kl. I - II

J. Mazur

17.00-18.30

Piłka ręczna ( kl. IV –VI chłopcy ).

D. Gorzelak

5.

piątek

7.10- 7.55

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu.

Warsztaty matematyczne – przygotowanie do egzaminu kl. VIII.

Koło fizyczne.

M. Nowak

I. Woś

B. Czupryńska

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

 Nauczyciel prowadzący

1.

 

poniedziałek

 7.00 -7.45

Zajęcia z historii.

L. Pierzak

12.45 -13.30

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. IV.

Zajęcia utrwalające wiadomości w kl. II.

K. Kędzior

A. Jaszczykiewicz

2.

 

wtorek

7.00 -7.45

Koło przyrodnicze.

 L. Pierzak 

13.40 – 14.25

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. V.

Zajęcia wyr. z języka polskiego kl. V, VI

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. V ( co 2 tyg. ) 

K. Kędzior

B. Ludwicka-Dula

A. Sikorska 

14.35 -15.20

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl VIII.

K. Kędzior

3.

 

środa

7.10 – 7. 55

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego.

R. Sowińska

14.35 -15.20

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. VI, VII ( co 2 tyg. )

A. Sikorska

4.

 

czwartek

12.45 – 13.30

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne            z języka angielskiego.

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne              z języka polskiego.

J. Mazur

B. Ludwicka-Dula

13.40 – 14.25

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI – VII.

K. Kędzior