Oferta edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2017/2018 – II półrocze

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

poniedziałek

7.10 – 7.55

Gry i zabawy dydaktyczne ( kl. gim)

Koło filmowe ( kl. IV-VII, kl. gim)

Koło przyrodnicze ( kl. IV-VI)

E. Ziółkowska

K. Taborski

L. Pierzak

16.00-17.30

Piłka ręczna (kl. V-VII )

D. Gorzelak

2.

wtorek

7.10 – 7.55

13.25-14.10

 Ciekawostki geograficzne (kl. VII, kl. gim)

Z matematyką „ za pan brat” ( kl. IV )

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego (kl. II)

M. Chrabąszcz

A. Sikorska

T. Żelichowski

14.15-15.00

Piłka ręczna (kl. VII, kl. gim)

LOP (kl. VII, kl. gim)

Koło z j. rosyjskiego (kl. V)

R. Gajos

A. Gajos

E. Fryt

3.

środa

7.10 – 7.55

Gry i zabawy w języku angielskim (kl. VII, kl. gim)

Koło fizyczne (kl. VII, kl. gim)

M. Nowak

B. Czupryńska

11.40-12.35

Klub Małego Odkrywcy ( kl. I )

A. Jaszczykiewicz

13.25-14.10

14.15- 15.00

Koło geograficzne ( kl.  II gim )

Koło matematyczne (kl II a)

Zajęcia muzyczne (IV-VII, kl. gim)

Koło j. angielskiego (kl. IV-VI)

Koło informatyczne

M. Chrabąszcz

I. Woś

A. Gorzelak

J. Mazur

K. Taborski

4.

czwartek

7.10-7.55

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki . (co 2 tyg)

I. Woś

13.25-14.10

Jak uczyć się skutecznie? – zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. ( kl. II gim)

Z matematyką „ za pan brat” (kl. V-VI)

K. Kędzior

 

A. Sikorska

14.15-15.00

Piłka nożna (kl. VII, kl. gim)

Koło dziennikarskie (kl. VII, kl. gim)

R. Gajos

R. Sowińska

5.

piątek

8.00- 8.45

Koło Biblijne (kl. IV )

D. Kurtek

11.40-12.25

Rozwijanie umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej ( kl. III)

B. Krajewska

13.25 -14.10

Koło języka rosyjskiego (kl. VII, kl. gim)

Harcerstwo

A.Gorzelak

B. Krajewska

16.00-17.30

Piłka ręczna (kl. VII )

D. Gorzelak

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

 Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

 

poniedziałek

7.25 -7.55

12.35-13.20

13.25-14.10

13.25-14.10 

Zajęcia logopedyczne ( kl. IV- gr. I )

Zajęcia korek.-kompensacyjne(kl.III-IV)

Zajęcia korek.-kompensacyjne(kl.V-VI)

Warsztaty matematyczne (kl. II b) 

B. Ludwicka –Dula

K. Kędzior

K. Kędzior

I. Woś 

2.

 

wtorek

8.00-8.45

Zajęcia korek.- kompensacyjne(kl. VII

K. Kędzior

13.25-14.10

Zaj. dodatkowe z matematyki (kl. IV )

A. Sikorska

14.15-15.00

Zajęcia logopedyczne (kl. VII i kl. gim )

B. Ludwicka-Dula

3.

 

środa

7.10-7.55

Warsztaty biologiczno-chemiczne (kl. VII, kl. gim)

Zajęcia dodatkowe z historii (kl. IV-VII )

A. Gajos

L. Pierzak

12.35-13.20

Zajęcia utrwalające wiad. w edukacji wczesnoszkolnej ( kl. I )

A. Jaszczykiewicz

14.15-15.00

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego ( kl. V-VI)

B. Ludwicka-Dula

4.

 

czwartek

7.10-7.55

Warsztaty matematyczne ( kl. II gim)

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego.

I. Woś

M. Nowak

12.35-13.20

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego (kl III)

Zajęcia logopedyczne (kl. IV- grII )

B. Krajewska

B. Ludwicka-Dula

13.25-14.10

Zajęcia dodatkowe z matematyki (kl.V-VI )

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego ( kl. IV )

A.Sikorska

B. Ludwicka-Dula

5

piątek

7.10-7.55

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (kl. VII, kl. gim)

Zaj. wyr. z j. rosyjskiego (kl. III gim)

R. Sowińska

E. Fryt

12.35-13.20

Zajęcia dodatkowe - ed. wczesnoszkolna (kl. III)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (kl. IV )

B. Krajewska

K. Kędzior