Plan zajęć pozalekcyjnych  w Szkole Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy I – III

Poniedziałek

Lp.

Nazwa/rodzaj zajęć

Termin

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia z programowania

dla uczniów klasy I

7.30 – 8.15

sala nr 7

p. Beata Krajewska

2.

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów  klasy I (zajęcia statutowe)

11.05 – 11.50

sala nr 6

p. Beata Krajewska

3.

Zajęcia z programowania

 dla uczniów klasy III

14.30 – 15.15

sala nr 6

p. Alicja Jaszczykiewicz

Wtorek

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla klasy III – Klub Małego Odkrywcy 

(zajęcia statutowe)

10.05 – 10.50

sala nr 5/7

p. Alicja Jaszczykiewicz

5.

Zajęcia utrwalające poznany materiał dla uczniów

klasy I (zajęcia statutowe)

11.55 – 12.40

sala nr 6

p. Beata Krajewska

Środa

6.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy III

11.05 – 11.50

sala nr 7

p. Monika Pierzak

Czwartek

7.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy I

7.30 – 8.15

sala 7

p. Beata Krajewska

8.

Zajęcia z programowania

dla uczniów klasy II

15.20 – 16.05

sala nr 6

p. Monika Pierzak

Piątek

9.

Zajęcia  utrwalające wiadomości dla uczniów klasy II

(zajęcia statutowe)

10.05 – 10.50

sala nr 3

p. Monika Pierzak

10.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy II

11.05 – 11.50

sala nr 7

p. Monika Pierzak

 

Plan zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy V– VIII

 

Poniedziałek

Lp.

Nazwa/rodzaj zajęć

Termin

Nauczyciel prowadzący

1.

Mini piłka ręczna dziewcząt -

klasy V-VIII

17.00-18.30

 

p. Dariusz Gorzelak

Wtorek

2.

Z matematyką za pan brat - zajęcia rozwijające

(zajęcia statutowe)

7.00 – 7.30

sala nr 3

p. Barbara Czupryńska

3.

Harcerstwo

12.50 – 13.35

biblioteka

p. Agnieszka Gajos

p. Beata Krajewska

4.

Mini piłka ręczna chłopców -

klasy V-VIII

17.00 – 18.30

 

p. Dariusz Gorzelak

Środa

5.

Koło historyczne dla uczniów

klasy V i VI

(zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 1

P. Lidia Pierzak

6.

Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu

po klasie VIII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

p. Anna Sikorska

7.

Koło fotograficzne

klasa VII

13.40 -14.25

 

p. Krzysztof Taborski

Czwartek

8.

Zajęcia utrwalające z matematyki

(zajęcia statutowe)

7.00 – 7.30

sala nr 3

p. Barbara Czupryńska

9.

Przyjazna polszczyzna- zajęcia z języka polskiego dla klasy V (zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 3

p. Renata Sowińska

10.

Koło wielokulturowe  - zajęcia rozwijające (zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 5

p. Beata Ludwicka-Dula

11.

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu po klasie VIII  (zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 2

p. Beata Ludwicka Dula

12.

Koło z języka angielskiego – klasy V-VII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

(co dwa tygodnie)

p. Jolanta Mazur

13.

Koło z języka rosyjskiego – klasy V-VII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

(co dwa tygodnie)

p. Karolina Kaczor

14.

Piłka ręczna chłopców -

klasy V-VIII

Czwartek

17.00 – 18.30

p. Dariusz Gorzelak

Piątek

15.

Mini piłka ręczna dziewcząt

i chłopców - klasa VI  

(zajęcia statutowe)

7.30 – 8.15

p. Dariusz Gorzelak

16.

Koło dziennikarskie

dla uczniów klasy VI

7.30 – 8.15

sala nr 2

p. Kaczor Karolina

17.

Koło ekologiczne

dla uczniów klasy V

7.30 – 8.15

sala nr 5

p. Lidia Pierzak

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2018/2019 – I półrocze

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

poniedziałek

 7.10 – 7.55

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. / Koło matematyczne.

 I. Woś

10.45-12.35

10.45-11.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Klub Małego Odkrywcy

M. Pierzak

A. Jaszczykiewicz

13.40 -14.25

 

 

 17.00-18.30

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło geograficzne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

 Piłka ręczna (kl. IV –VII SP - dziewczęta )

M. Nowak

M. Chrabąszcz

 

 D. Gorzelak

2.

wtorek

7.30 – 7.55

 Konwersacje w j. rosyjskim.

 A. Gorzelak

13.40 – 14.25

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. V.

Koło j. angielskiego – konwersacje./ Harcerstwo (co 2 tyg.)

A. Sikorska

B. Krajewska

14.30 -15.30

Piłka ręczna ( kl.VII, VIII, III g)

R. Gajos

17.00-18.30

Piłka ręczna (kl. IV –VI - chłopcy)

D. Gorzelak

3.

środa

7.10 – 7.55

Koło biologiczno – chemiczne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło informatyczne.

A. Gajos

K. Taborski

14.35-15.20

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. VI, VII.

Koło j. rosyjskiego – przygotowanie do egzaminu.

A. Sikorska

A. Gorzelak

4.

czwartek

7.00 – 7.45

7.30- 7.55

Koło j. polskiego – przygotowanie do egzaminu.

Koło fotograficzne.

R. Sowińska

K. Taborski

12.45 -13.30

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego    kl. I - II

J. Mazur

17.00-18.30

Piłka ręczna ( kl. IV –VI chłopcy ).

D. Gorzelak

5.

piątek

7.10- 7.55

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu.

Warsztaty matematyczne – przygotowanie do egzaminu kl. VIII.

Koło fizyczne.

M. Nowak

I. Woś

B. Czupryńska

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

 Nauczyciel prowadzący

1.

 

poniedziałek

 7.00 -7.45

Zajęcia z historii.

L. Pierzak

12.45 -13.30

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. IV.

Zajęcia utrwalające wiadomości w kl. II.

K. Kędzior

A. Jaszczykiewicz

2.

 

wtorek

7.00 -7.45

Koło przyrodnicze.

 L. Pierzak 

13.40 – 14.25

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. V.

Zajęcia wyr. z języka polskiego kl. V, VI

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. V ( co 2 tyg. ) 

K. Kędzior

B. Ludwicka-Dula

A. Sikorska 

14.35 -15.20

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl VIII.

K. Kędzior

3.

 

środa

7.10 – 7. 55

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego.

R. Sowińska

14.35 -15.20

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. VI, VII ( co 2 tyg. )

A. Sikorska

4.

 

czwartek

12.45 – 13.30

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne            z języka angielskiego.

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne              z języka polskiego.

J. Mazur

B. Ludwicka-Dula

13.40 – 14.25

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI – VII.

K. Kędzior