Oferta edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2017/2018 – I półrocze

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

poniedziałek

7.10 – 7.55

 

Gry i zabawy dydaktyczne ( kl. gim)

Koło filmowe ( kl. IV-VII, kl. gim)

E. Ziółkowska

K. Taborski

13.25 -14.10

Doskonalenie umiejętności matematycznych – przygotowanie do egzaminu. ( kl. III gim)

 I. Woś

 

 

16.00-17.30

Piłka ręczna (kl. V-VII )

D. Gorzelak

2.

wtorek

7.10 – 7.55

13.25-14.10

 

Ciekawostki geograficzne (kl. VII, kl. gim)

Z matematyką „ za pan brat” ( kl. IV )

 

M. Chrabąszcz

A. Sikorska

14.15-15.00

 

Piłka ręczna (kl. VII, kl. gim)

LOP (kl. VII, kl. gim)

R. Gajos

A. Gajos

3.

środa

7.10 – 7.55

Gry i zabawy w języku angielskim (kl. VII, kl. gim)

Koło fizyczne (kl. VII, kl. gim)

M. Nowak

B. Czupryńska

8.00-8.45

Koło przyrodnicze (kl IV)

L. Pierzak

11.40-12.35

Klub Małego Odkrywcy ( kl. I )

A. Jaszczykiewicz

13.25-14.10

 

14.15- 15.00

Koło geograficzne ( kl. II gim )

 

Zajęcia muzyczne (IV-VII, kl. gim)

Koło j. angielskiego (kl. IV-VI)

M. Chrabąszcz

 

A. Gorzelak

J. Mazur

4.

czwartek

13.25-14.10

Jak uczyć się skutecznie? – zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. ( kl. II gim)

Z matematyką „ za pan brat” (kl. V-VI)

K. Kędzior

 

A. Sikorska

14.15-15.00

Piłka nożna (kl. VII, kl. gim)

Koło dziennikarskie (kl. VII, kl. gim)

R. Gajos

R. Sowińska

5.

piątek

8.00- 8.45

Koło Biblijne (kl. IV )

D. Kurtek

11.40-12.25

Rozwijanie umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej ( kl. III)

B. Krajewska

12.35-13.20

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego (kl. III gim )

T. Żelichowski

13.25 -14.10

 

Koło języka rosyjskiego (kl. VII, kl. gim)

Harcerstwo

A.Gorzelak

B. Krajewska

16.00-17.30

Piłka ręczna (kl. VII )

D. Gorzelak

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

 

Lp.

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

 

Forma zajęć

 

Nauczyciel prowadzący

1.

 

poniedziałek

 

7.25 -7.55

Zajęcia logopedyczne ( kl. IV- gr. I )

B. Ludwicka -Dula

2.

 

wtorek

7.10-7.55

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne           (kl.II gim)

K. Kędzior

 

13.25-14.10

Zaj. dodatkowe z matematyki (kl. IV )

A. Sikorska

14.15-15.00

Zajęcia logopedyczne (kl. VII i kl. gim )

B. Ludwicka-Dula

3.

 

środa

7.10-7.55

 

 

Warsztaty biologiczno-chemiczne (kl. VII, kl. gim)

Zajęcia dodatkowe z historii (kl. IV-VII )

 

A. Gajos

L. Pierzak

12.35-13.20

Zajęcia utrwalające wiad. W edukacji wczesnoszkolnej ( kl. I )

A. Jaszczykiewicz

13.25-14.10

Warsztaty matematyczne (kl. II gim )

I. Woś

14.15-15.00

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego ( kl. V-VI)

B. Ludwicka-Dula

4.

 

czwartek

7.10-7.55

Warsztaty matematyczne (kl. VII, kl. gim)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( kl. VII)

I. Woś

K. Kędzior

12.35-13.20

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego (kl III)

Zajęcia logopedyczne (kl. IV- grII)

B. Krajewska

B. Ludwicka-Dula

13.25-14.10

Zajęcia dodatkowe z matematyki (kl.V-VI)

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego (kl. IV)

A.Sikorska

B. Ludwicka-Dula

5

piątek

7.10-7.55

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (kl. VII, kl. gim)

R. Sowińska

12.35-13.20

Zajęcia dodatkowe - ed. wczesnoszkolna (kl. III)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (kl. III gim.)

Zajęcia wyrównawcze z j. rosyjskiego (kl. III a)

B. Krajewska

K. Kędzior

E. Fryt

13.20-13.45

Konsultacje z terapii pedagogicznej (kl. III gim)

Zajęcia wyrównawcze z j. rosyjskiego (kl. V)

K. Kędzior

E. Fryt