PEDAGOG SZKOLNY
Karolina Kędzior

 

Godziny pracy w Szkole Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 9.20 – 13.20
9.20 – 12.35 praca z uczniem, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
11.25 – 11.45 konsultacje 
12.35 – 13.20 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dlauczniów klasy II SP
13.25 – 14.10 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dlauczniów klasy Ia, Ib, IIb
Wtorek 10.10 – 14.10
10.10 – 10.40 praca z uczniem, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
10.40 – 11.25  opieka
11.25 – 13.25 praca z uczniem, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
13.25 – 14.10 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klasy IIa
14.10 – 15.00 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla ucznia klasy IIIb