W dniu 23 marca uczniowie klas III gimnazjalnych wzięli udział w VI edycji Festiwalu zawodów w Małopolsce. Wyjazd zorganizowany został w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery stanowiącego kontynuację projektu „Gimnazjalista na rynku pracy“ realizowanego przez Gminę i Miasto Chęciny.

Celem wycieczki było praktyczne zapoznanie uczniów z jak największa liczbą zawodów. Mogli oni nie tylko porozmawiać na temat interesujących ich profesji ale również zobaczyć zwiazany z nimi sprzęt i sposób pracy. Podczas tegorocznego Festiwalu małopolskie szkoły przygotowały 130 prezentacji zawodów z 7 branż: administracyjno – usługowa, budowlana, elektryczno – elektroniczna, mechaniczna i górniczo – hutnicza, medyczno – społeczna, rolniczo – leśnicza z ochroną środowiska, turystyczno – gastronomiczna. Zaprezentowały się także służby mundurowe. Uczniowie mieli możliwoś skorzystania z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i sugerowali najodpowiedniejszą ścieżkę kształcenia.