Regulamin konkursu "Wybór Patrona Szkoły"

 

Regulamin konkursu

Wybór Patrona Szkoły Podstawowej w Wolicy”

 

 1. Organizator:

Szkoła Podstawowa w Wolicy.

 

 1. Cele konkursu:

 • Integracja rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły we wspólnym działaniu.

 • Wdrożenie społeczności szkolnej do skutecznego i zaplanowanego działania.

 • Wzbogacenie tradycji i obrzędowości szkoły.

 • Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

 • Rozwijanie pomysłowości i kształtowanie wyobraźni literackiej.

   

 1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnicy mają za zadanie zgłoszenie jednej propozycji kandydata na patrona szkoły wraz
  z uzasadnieniem wyboru.

 • Proponowana postać patrona powinna być zasłużona dla regionu lub Polski.

 • Osoba patrona musi reprezentować wartości i cechy godne naśladowania.

 • Propozycje należy składać na kartach konkursowych (załącznik do regulaminu).

 • Uzasadnienie wyboru powinno zawierać minimum 10 zdań.

 • Prace konkursowe mogą być wykonane wspólnie przez dzieci i rodziców. Jedna rodzina może złożyć maksymalnie tyle prac, ile dzieci uczęszcza do szkoły lub jedną zbiorową. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą złożyć maksymalne po jednej pracy.

 • Prace należy składać do wychowawców klas. W uzasadnionych przypadkach (choroba) należy przesłać czytelny skan/zdjęcie na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Termin składania prac upływa 03 marca 2022 roku.

 • Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą tylko na karcie konkursowej (załącznik do regulaminu).

 • Karty wypełnione nieprawidłowo lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie.

 • Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie i publikację.

 • Propozycje kandydata na patrona dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

5. Ocena prac konkursowych:

 • Konkurs jest jednoetapowy i ma na celu wyłonienie maksymalnie trzech kandydatów na patrona szkoły.

 • Prace będzie oceniać powołana komisja konkursowa.

 • Komisja oceni prace pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawi Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu. Następnie w/w dokonają wyboru propozycji kandydata na patrona szkoły.  Spośród tych propozycji, w wyniku głosowania dokona się wyboru patrona.

 • Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody.

 

Karta konkursowa