Grono pedagogiczne
Imię i nazwisko przedmiot
mgr Tomasz Dziurzyński Dyrektor
mgr Renata Sowińska
Język polski, biblioteka
mgr Dorota Słoma Język angielski
mgr Alicja Misiorek Wychowanie przedszkolne, świetlica
mgr Anna Karbownik edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Marzena Nartowska Wychowanie przedszkolne
mgr Alicja Jaszczykiewicz

Edukacja wczesnoszkolna

Obowiązki logopedy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Krajewska Język angielski
mgr Monika Pierzak Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia szachowe, Zajęcia z programowania, świetlica
mgr Beata Ludwicka-Dula Język polski, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Katarzyna Bartkiewicz WOS, WDŻ
 mgr Teresa Król  Wychowanie przedszkolne
mgr Mariusz Chrabąszcz Geografia
mgr Agnieszka Gajos Chemia, Biologia, Przyroda
mgr Izabela Woś Matematyka, fizyka
mgr Damian Chaja Historia
mgr Krzysztof Taborski Informatyka, Technika, Plastyka
mgr Przemysław Gruszka Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Antonina Gorzelak Język rosyjski, muzyka
mgr Dariusz Gorzelak Wychowanie fizyczne

ks. mgr Jacek Dąbek

Religia
ks. mgr Dariusz Miler Religia
 mgr Nina Budziosz  świetlica,  biblioteka