Rada Wolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Świt” Wolica zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w budynku szkoły podstawowej w Wolicy ul. Szkolna 35, sala nr 1.

I termin – 23 kwietnia 2018 r., godz. 17.00, zaś II termin – 23 kwietnia 2018 r., godz. 17.15. Najważniejszymi punktami zebrania będą sprawozdania z działalności Zarządu, z działalności sekcji oraz z działalności Komisji Rewizyjnej.

  Przewodniczący Rady

WLKS „Świt” Wolica

Dariusz Gorzelak