PEDAGOG SZKOLNY
MONIKA PIOTROWSKA
 

Godziny pracy w Szkole Podstawowej w Wolicy
        w roku szkolnym 2020/2021

 

środy:7.30-13.30;

piątki: 7.30-12.30

(praca z uczniem, konsultacje dla rodziców i nauczycieli).