Samorząd Uczniowski zaprasza serdecznie całą społeczność
szkolną do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza.
W ramach akcji zbierać będziemy monety groszowe,
które zasilą konto fundacji Towarzystwo Nasz Dom.
Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy
dzieciom i młodzieży.
Beata Krajewska
Antonina Gorzelak