W związku z włączeniem się Gminy Chęciny w obchody XX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pt. ,,ZDROWA RODZINA- ZDROWE DZIECKO" Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wraz z Gminna Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chęcinach i Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chęcinach  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,, Zdrowa relacja to lek na
szczęśliwą rodzinę" dla uczniów klas I- VIII szkół podstawowych.