W pięć miesięcy – od ogłoszenia rekrutacji do projektu do zamontowania ostatniego miernika w szkole – zrealizowaliśmy zadanie niemal niemożliwe!

Do udziału w projekcie realizowanym przez NASK i KPRM zaprosiliśmy wszystkie szkoły podłączone do internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Otrzymaliśmy blisko 1700 zgłoszeń, a każdej szkole przyznaliśmy punkty zgodnie z regulaminem. Ocenione zostały również dodatkowe aktywności – głosowanie uczniów i zgłoszone prace konkursowe. Z tej puli szkół wyłoniliśmy 1200 nowych uczestników projektu ESA.

– Każda szkoła otrzymała od nas zestaw urządzeń pomiarowych – miernik jakości powietrza i tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów. Dzięki temu cała społeczność szkolna i lokalni mieszkańcy mają dostęp do aktualnych wskazań jakości powietrza w swojej okolicy! – mówi Barbara Leśniczak, kierownik Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

Zobaczcie, jaka to była skala projektu!

  • 5 miesięcy – od ogłoszenia rekrutacji do finalizacji akcji montażowej
  • 1699 zgłoszeń szkół do projektu
  • 534 kreatywne prace uczniów
  • 1200 zakwalifikowanych szkół
  • 16 województw
  • 874 miejscowości
  • 40 osób zaangażowanych w produkcję zestawów pomiarowych
  • 25 ekip monterskich i 50 instalatorów
  • 1200 zainstalowanych mierników jakości powietrza i tablic LED
  • 2400 koordynatorów projektu w szkołach

Szkolni koordynatorzy projektu zostali zaproszeni na szkolenia wstępne i otrzymali dostępy do platformy e-learningowej eduESA, więc za chwilę do realizacji projektu dopiszemy kolejne dane – liczbę uczniów i ich rodziców, którzy wzięli udział w projekcie.

– Sieć ESA liczy już 1700 placówek – szkół i przedszkoli, w których prowadzimy edukację ekologiczną opartą na wynikach pomiarów stanu powietrza. To sprawia, że Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską! – dodaje Barbara Leśniczak.

Zobaczcie krótkie podsumowanie projektu

https://youtu.be/vqLd3810fys