Dzień 27 października 2022 roku pozostanie na długo w pamięci uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wolicy. W tym dniu odbyła się bardzo ważna uroczystość - ślubowanie klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści w obecności burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Pana Roberta Jaworskiego, dyrektor Pani Niny Budziosz, radnego Rady Miejskiej w Chęcinach Pana Pawła Żurka, rodziców i zaproszonych gości zaprezentowali program artystyczny.
Program przedstawił poznane dotychczas umiejętności pierwszaków: recytację wierszy, śpiew piosenek. Uczniowie pierwszej klasy wykazali się również ogromem wiedzy na temat Ojczyzny.
Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie w obecności Pocztu Flagowego szkoły. Ślubowali godnie reprezentować szkołę, być dobrym Polakiem, kochać Ojczyznę, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia i swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie za pomocą symbolicznego ołówka Pani Dyrektor przyjęła dzieci do grona społeczności szkolnej.
Na pamiątkę tego uroczystego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy pasowania na ucznia, legitymacje szkolne oraz upominki od Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Pani Dyrektor, Pana Radnego, Wychowawcy, Rady Rodziców, Rodziców. Oficjalna część uroczystości zakończyła się sesją zdjęciową oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji...
Anna Karbownik