22 maja w Szkole Podstawowej w Wolicy odbył się próbny test na kartę rowerową. Test składał się z 25 pytań z zakresu znajomości znaków drogowych, przepisów ruchu pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

kliknij link:

Testy przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.