Chcąc przybliżyć społeczności szkolnej  ważne wydarzenie z historii naszego kraju, uczniowie  klasy IV oraz trzech przedstawicieli z klasy V przygotowali uroczystą akademię  z okazji  233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W czasie apelu zostały przypomniane zawiłe,  aczkolwiek niezwykle trudne dzieje XVIII-wiecznej Polski, w tym okoliczności uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Ta wyjątkowa lekcja historii przeplatana układem tanecznym, poezją, utworami muzycznymi skłoniła nas do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem.  Uczniowie podkreślali, że z  kart historii powinniśmy czerpać siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać trudne czasy niewoli R. Sowińska

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.