19 kwietnia przedstawiciel Komisariatu Policji Chęcinach przeprowadził dla uczniów klas IV – VII prelekcję na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Pan Policjant poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z mediów społecznościowych. Uwrażliwiał na rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach. Zwracał również uwagę, by być bardzo ostrożnym podczas nawiązywania kontaktów z osobami poznanymi w sieci.

Pan Aspirant swoją pogadanką uświadomił uczniom, że w sieci nikt nie jest anonimowy, a nieprzestrzeganie zasad korzystania z Internetu może narazić użytkownika na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

R. Sowińska