9 lutego w Szkole Podstawowe w Wolicy odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i rozmowa na temat bezpiecznych ferii. 

Zajęcia przeprowadzili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Uczniowie z  dużym zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i jak postępować, aby ferie były bezpieczne. Przypomniały sobie numery alarmowe oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły fantomy, na których dzieci uczyły się podstaw reanimacji.  Młodzi słuchacze uświadomili sobie, że kiedyś mogą stanowić bardzo ważne ogniwo w akcji ratunkowej.
Dziękujemy druhom z OSP z Wolicy za przekazanie cennej wiedzy i zajęcia praktyczne.