7 lutego oddziały przedszkolne z Wolicy wyjechały na wycieczkę do Chęcin. Zwiedzili tam Miejską Bibliotekę Publiczną. Pani Barbara Woś oprowadziła dzieci po bibliotece. Przekazała im wiedzę na temat zasad zachowania się w bibliotece, pokazała im zasoby biblioteczne i wprowadziła w świat książek. Następnie udaliśmy się na Komisariat Policji. Bardzo mili funkcjonariusze - dzielnicowy sierżant sztabowy Dawid Groniecki - zapoznali dzieci z pracą policjanta i jego atrybutami. Zwiedziliśmy cały budynek a na koniec mogliśmy posiedzieć w radiowozie, który miał włączone sygnały dźwiękowe.
Wszystkim bardzo dziękujemy za tak miłe spotkanie.