BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

PRACE ODDAJEMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO 20.10.2017

NAJŁADNIEJSZE ZAKŁADKI ZOSTANĄ NAGRODZONE

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

1. ORGANIZATOR

Bibliotekarz – Ewa Fryt

2. CELE KONKURSU

Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Pobudzanie  wrażliwości  plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo  w konkursie tematycznym. 

Kształtowanie poczucia estetyki.

Doskonale sprawności  manualnych .

Rozbudzenie  świadomości  poszanowania książek .

3. WARUNKI UCZESNICTWA

Konkurs  jest  przeznaczony  dla  uczniów naszej szkoły KLAS 0-III.                      

Zdaniem uczestników  jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki.                  

Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszanie itp.). Mogą być użyte  dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt pracy dowolny. Każdy uczestnik może dostarczyć  tylko jedną pracę.

Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje :imię i nazwisko, klasa.

4. PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DNIA 20.10.2017R. DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów konkursu Organizator przygotował nagrody.