Zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy do udziału w konkursie  „Moja Matrioszka”

Konkurs jest skierowany  do uczniów Szkoły Podstawowej:  KL. IV-VII oraz klas gimnazjalnych II i III

- Każdy uczeń z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu wykonuje przestrzenną matrioszkę.

- Wysokość  matrioszki -  30 cm

- Prace należy przynosić do p. Ewy Fryt  lub p. Antoniny Gorzelak do dnia 27 października 2017 roku

- Najładniejsze prace zostaną nagrodzone.

 

REGULAMIN KONKURSU „Moja Matrioszka”
  1. ORGANIZATOR

Antonina Gorzelak

Ewa Fryt

 

  1. CELE KONKURSU

Rozbudzenie zainteresowań kulturą Rosji

Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.

Kształtowanie poczucia estetyki.

Doskonalenie sprawności manualnych.

 

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest skierowany  do uczniów Szkoły Podstawowej:  KL. IV-VII oraz klas gimnazjalnych II i III

Zadaniem uczestników jest wykonanie z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu przestrzennej matrioszki.

Wysokość  matrioszki -  30 cm

Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Każda praca powinna posiadać metryczkę z informacją: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

 

  1. PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DNIA 27.10.2017 R. DO P. EWY FRYT LUB P. ANTONINY GORZELAK.

 Prace konkursowe stają się własnością pracowni językowych.

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów .

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość,

różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania , oryginalność  i estetykę.

 

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.