18 września 2017 roku w poniedziałek, odbył się w naszej Szkole Podstawowej w Wolicy uroczysty apel poświęcony 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Inicjatorami wydarzenia byli nasi nauczyciele historii: p. Lidia Pierzak, p. Magdalena Nowak i p. Rafał Gajos. Na wstępie, przy akompaniamencie p. Antoniny Gorzelak odśpiewaliśmy wszyscy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Tematem wiodącym był fakt napaści  na Polskę 17 września 1939 roku Armii Czerwonej.  Prowadzący apel p. Rafał Gajos wygłosił słowo wstępne wprowadzając  wszystkich uczniów w atmosferę  tamtych wydarzeń  -  mówił między innymi :  „ Był to bestialski akt, który nazywany jest  przez historyków  swoistym wbiciem noża w plecy Polsce, walczącej z najsilniejszą  ówczesną   potęgą militarną  Europy – Niemcami Hitlerowskimi. Równie tragiczny jest fakt, że o tej zbrodni wobec narodu polskiego zakazano mówić po zakończeniu II wojny światowej czyli za czasów gdy w Polsce władzę przejął reżim komunistyczny sterowany z Moskwy. Tematem tabu ta zbrodnia przestała być  dopiero po roku 1989 , czyli gdy Polska odzyskała faktyczną niepodległość i niezawisłość. Biorąc pod uwagę, że przez prawie pół wieku ten swoisty „czwarty rozbiór Polski”, był tematem, o którym milczały  podręczniki  historii, my współcześni jesteśmy zobligowani do głoszenia  tej prawdy historycznej ze zdwojoną siłą”.

Następnie zaprezentowana została naszej społeczności szkolnej prezentacja obrazująca tamte tragiczne dla Polaków wydarzenia.

Tą swoista „lekcje historii” wysoko oceniają  autorzy artykułu - członkowie koła historycznego: Małgorzata Stępnik, Anna Szweczyk i Filip Grajek.