W naszej szkole ruszył projekt pod nazwą: „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy a sponsorem Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Gminy i Miasta Chęciny.
Jest to nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.
Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży będą realizowane na hali oraz boisku zewnętrznym. Dyscypliną wiodącą na SKS-ach będzie oczywiście gra zespołowa, z której sukcesów słynie nasza szkoła w Wolicy-czyli piłka ręczna.
Na nasze zajęcia, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 14.15 – 15.15 zaprasza wszystkich chętnych nauczyciel prowadzący p. Gajos Rafał.