Grono pedagogiczne
Imię i nazwisko przedmiot
mgr Tomasz Dziurzyński Dyrektor, SKS
mgr Renata Sowińska
Język polski, koło polonistyczne
mgr Beata Krajewska Język angielski
mgr Alicja Misiorek Wychowanie przedszkolne
mgr Anna Karbownik edukacja wczesnoszkolna, 
mgr Marzena Nartowska Wychowanie przedszkolne
mgr Alicja Jaszczykiewicz

Edukacja wczesnoszkolna

Obowiązki logopedy

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Krajewska Język angielski
mgr Monika Pierzak Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia szachowe, Zajęcia z programowania
mgr Beata Ludwicka-Dula Język polski, pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie,plastyka, technika
mgr Katarzyna Bartkiewicz WDŻ
 mgr Teresa Król  Wychowanie przedszkolne
mgr Renata Grabalska Geografia
mgr Agnieszka Gajos Chemia, Biologia, Przyroda
mgr Izabela Woś Matematyka, fizyka
mgr Damian Chaja Historia
mgr Krzysztof Taborski Informatyka, Technika, Plastyka
mgr Nina Budziosz świetlica,  biblioteka
mgr Antonina Gorzelak Język rosyjski, muzyka
mgr Dariusz Gorzelak Wychowanie fizyczne

ks. mgr Jacek Dąbek

Religia
ks. mgr Dariusz Miler Religia