Czym jest edukacja globalna?

    Dzięki uczestnictwu naszej szkoły w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" przeprowadzonym we współpracy z ŚCDN i ORE, każdy uczeń wie, czym jest edukacja globalna i jakie zagadnienia przybliża współczesnemu człowiekowi.

   Edukacja globalna obejmuje działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Przybliża ona sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna  pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

   W trakcie realizacji powyższego projektu nauczyciele przeprowadzili zajęcia na następujące tematów:

 • Plan wycieczki po Moskwie.
 • Największe zabytki  Moskwy.
 • Zabawy językowe - tworzenie krzyżówki o Grecji.
 • Несколько слов про Россию-матушку - symbole Rosji i znani Rosjanie.
 • Co wiem o moim jedzeniu?
 • Jedz zgodnie z naturą.
 • Podróż przez kontynenty.
 • Lokalnie, pysznie, zdrowo.
 • Co my możemy zrobić dla świata?
 • Różne oblicza emigracji.
 • Podróże z Obieżyświatem- Europa.
 • Kontynenty.
 • Podróże z Obieżyświatem- Azja  oraz podróż do Wietnamu.
 • Każdy człowiek ma prawo do wolności i bezpieczeństwa.
 • Różne oblicza emigracji.
 • Z mojej perspektywy… Skąd bierze się stereotypowe postrzeganie Afryki?
 • Co straciłby świat, gdyby Brazylia zniknęła z mapy?
 • Co ma klimat do czekolady? Dyktando: nazwy własne, interpunkcja.
 • Klimat na świecie- Jego przyczyny i skutki.
 • Imigranci w Polsce.
 • Woda źródłem życia.
 • Jaka jest współczesna Afryka?
 • Zielony potencjał miast.
 • Jak łatwo kogoś skrzywdzić, znając tylko stereotypy pokazywane w telewizji.

    Ponadto na terenie szkoły zorganizowany został projekt Tydzień Życzliwości i Tolerancji, w związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Nauczyciele podjęli  współpracę z Europe Direct – Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach. Efektem było utworzenie Klub Młodego Europejczyka.

 Innym działaniem była akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej „Pierwszy szkolny dzień walki ze smogiem”.

  

                                                                                                Szkolne koordynatorki projektu:

                                                                                                       Beata Ludwicka- Dula

                                                                                                       Beata Krajewska