Zarząd WLKS „ Świt” Wolica serdecznie zaprasza sympatyków szczypiorniaka na mecz ligowy pomiędzy zespołami WLKS „ Świt” Wolica , a KSSPR Końskie II w ramach rozgrywek wojewódzkich Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w kategorii chłopców.Spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r . w hali sportowej w Wolicy o godzinie 17.30.

 Zarząd WLKS „ Świt” Wolica

 

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza najstarsza grupa wolontariatu świętowała podczas wieczoru filmowego zorganizowanego specjalnie dla nich 11 stycznia.

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szk. 2019/2020

 
Poniedziałek 10:50 - 15:30
Wtorek 11:50 – 15:30
Środa 11:50 – 15:30
Czwartek 10:50 – 15:30
Piątek 11:50 – 15:30

 

Opiekun świetlicy:  Izabela Woś

 

 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
   
ALARM EWAKUACYJNY Plik do pobrania
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA, NAUCZYCIELI I PEDAGOGA SZKOLNEGO W PRZYPADKU UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE ORAZ DOTYCZĄCE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIA

Plik do pobrania
   

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Wolicy - pobierz plik PDF

Czym jest edukacja globalna?

    Dzięki uczestnictwu naszej szkoły w projekcie „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju" przeprowadzonym we współpracy z ŚCDN i ORE, każdy uczeń wie, czym jest edukacja globalna i jakie zagadnienia przybliża współczesnemu człowiekowi.

   Edukacja globalna obejmuje działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Przybliża ona sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna  pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

   W trakcie realizacji powyższego projektu nauczyciele przeprowadzili zajęcia na następujące tematów:

 • Plan wycieczki po Moskwie.
 • Największe zabytki  Moskwy.
 • Zabawy językowe - tworzenie krzyżówki o Grecji.
 • Несколько слов про Россию-матушку - symbole Rosji i znani Rosjanie.
 • Co wiem o moim jedzeniu?
 • Jedz zgodnie z naturą.
 • Podróż przez kontynenty.
 • Lokalnie, pysznie, zdrowo.
 • Co my możemy zrobić dla świata?
 • Różne oblicza emigracji.
 • Podróże z Obieżyświatem- Europa.
 • Kontynenty.
 • Podróże z Obieżyświatem- Azja  oraz podróż do Wietnamu.
 • Każdy człowiek ma prawo do wolności i bezpieczeństwa.
 • Różne oblicza emigracji.
 • Z mojej perspektywy… Skąd bierze się stereotypowe postrzeganie Afryki?
 • Co straciłby świat, gdyby Brazylia zniknęła z mapy?
 • Co ma klimat do czekolady? Dyktando: nazwy własne, interpunkcja.
 • Klimat na świecie- Jego przyczyny i skutki.
 • Imigranci w Polsce.
 • Woda źródłem życia.
 • Jaka jest współczesna Afryka?
 • Zielony potencjał miast.
 • Jak łatwo kogoś skrzywdzić, znając tylko stereotypy pokazywane w telewizji.

    Ponadto na terenie szkoły zorganizowany został projekt Tydzień Życzliwości i Tolerancji, w związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Nauczyciele podjęli  współpracę z Europe Direct – Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach. Efektem było utworzenie Klub Młodego Europejczyka.

 Innym działaniem była akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej „Pierwszy szkolny dzień walki ze smogiem”.

  

                                                                                                Szkolne koordynatorki projektu:

                                                                                                       Beata Ludwicka- Dula

                                                                                                       Beata Krajewska

 

Szkoła Podstawowa w Wolicy bierze udział w projekcie „ProgramujeMY kielecki"

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „ProgramujeMY kielecki", którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz zdobycie nowych umiejętności w obszarze nauki programowania. Na potrzeby realizacji projektu nasza szkoła otrzyma nowoczesne zestawy klocków lego do nauki programowania, a nauczyciele zostaną wyposażeni w tablety.

Projekt jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

W ramach projektu nauczyciele, po odbyciu stosownego szkolenia wprowadzającego w założenia projektu oraz po zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć oraz zasadami programowania, poprowadzą z uczniami cykl 15 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. W ramach tych zajęć uczniowie będą programować i budować z klocków LEGO roboty przy użyciu komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem. Taka forma warsztatów pozwoli im w sposób intuicyjny poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (Lego Mindstorms oraz Scratch). Jednocześnie uczniowie będą mieli szansę rozwijać umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, np. biologii czy geografii. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w Zlocie młodych programistów. Podczas zlotu  dzieci będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę, m.in. zbudować i ożywić własne roboty z wykorzystaniem klocków LEGO WEDO, a także poznać zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów

Projekt realizowany jest w 56 publicznych szkołach podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki i uczestniczy w nim 13 gmin: Bodzechów. Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie, Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, Radoszyce, Mirzec oraz Bodzentyn.

 

Szkoła Podstawowa w Wolicy to kompleks dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.

Szkoła mieści się w centrum miejscowości Wolica położonej w gminie Chęciny, w województwie świętokrzyskim.

Do naszej Szkoły każdego roku uczęszczają uczniowie z Wolicy i pobliskich miejscowości.

Nasi uczniowie i ich rodzice cenią szkołę w szczególności za dobrą atmosferę stworzoną przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły, która sprzyja nauce oraz rozwijaniu zdolności naszej młodzieży.

Szkoła posiada halę sportową, na której odbywają się liczne zawody - głównie piłki ręcznej.

Gimnazjum słynie z wielu sukcesów przede wszystkim sportowych, muzycznych, naukowych itd. - świadczą o tym liczne dyplomy i puchary zdobyte przez  uczniów naszej szkoły.

Pod koniec 2007 r. szkoła została wyposażona w monitoring, który pomaga w utrzymaniu porządku i dyscypliny na terenie placówki oraz zabezpiecza przed dewastacją obiektu i niszczeniu mienia w sąsiedztwie szkoły.

Dogodne położenie szkoły, atmosfera i dbałość personelu o poczucie bezpieczeństwa dzieci sprawiają, że każdego roku rośnie zainteresowanie szkołą i zwiększa się liczba uczniów.

Dbałość o jakość nauczania, rozwój zainteresowań i uwzględnianie potrzeb uczniów powodują, że uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach.

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i kształcenie postaw prospołecznych wśród uczniów, uczy tolerancji i akceptacji, prowadzi akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego, organizuje wsparcie materialne i społeczne dla potrzebujących. Współdziała m.in. z: Urzędem Gminy i Miasta Chęciny, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Piekoszowie, Ośrodkiem San Damiano,  Centrum Kultury    i Sportu w Chęcinach,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Zdrowia  w Wolicy, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Komendą Miejską Policji w Kielcach, Komisariatem Policji w Chęcinach.

Szkoła zapewnia systemową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz opiekę świetlicową, również dla dzieci  z oddziału przedszkolnego. Szkoła jest odbierana przez rodziców jako bezpieczna, dzięki m.in.  uzyskaniu certyfikatu programu „Szkoła bez przemocy”, zaangażowaniu pracowników szkoły.

 

Inne programy realizowane w szkole to:

„Szklanka Mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„Owoce w szkole”
„Sprzątanie Świata”
„Bezpieczna Szkoła”
„Kreatywny Uczeń”
„Akademia Dziecięcej Dyplomacji”
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
„Śniadanie Daje Moc”
 „Zręczne Smyki na Orliki”
„Mała Liga Piłki Ręcznej”
„Tydzień Kultury Języka”
„Festiwal Kultury Żydowskiej”

Nasza placówka oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych: SKS, zajęcia instruktorskie z mini- piłki ręcznej, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka rosyjskiego i języka polskiego, zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów. Działają następujące koła przedmiotowe: matematyczne, koło z języka rosyjskiego, koło z języka angielskiego, koło teatralne „Maskarada”, koło biblijne, LOP, harcerstwo.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kół zainteresowań, opieki w świetlicy szkolnej modyfikowana jest według potrzeb uczniów i rodziców i cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.

Na bieżąco i w miarę potrzeb wzbogacane jest wyposażenie w pomoce, sprzęty, urządzenia multimedialne, w tym tablice interaktywne i sprzęt multimedialny. W ostatnich latach wykonano remont niektórych sal lekcyjnych,  zagospodarowano teren zielony w otoczeniu szkoły, wyposażono sale w komputery.

Uczniowie lubią swoją szkołę, sami podejmują liczne inicjatywy, które są realizowane.

W naszej placówce sprawdza się powiedzenie, że „szkoła jest drugim domem”- dzieci czują się w niej dobrze, nauczyciele zauważają i doceniają ich wyjątkowe zdolności, dzięki czemu wzrasta ich poczucie własnej wartości i późniejsza możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

 

Historia szkoły

Budynek szkoły został  wzniesiony w 1961 roku w ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Trzy lata później szkoła została ogrodzona, teren wokół niej zadrzewiony, oraz wykonano asfaltowe boisko. Nic dziwnego, że w 1975 r. właśnie w Wolicy odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego, podczas której sztandar szkoły został udekorowany Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny. Wielu absolwentów wolickiej szkoły z powodzeniem kontynuuje naukę w rozmaitych szkołach średnich: w Chęcinach  i Kielcach.

 

20 września 2011 roku – ta data przejdzie do historii naszej szkoły. Tego dnia miała miejsce uroczystość oddania i symbolicznego otwarcia wyremontowanego budynku gimnazjum.

 

Pani dyrektor powitała przybyłych gości i dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Jego Ekscelencja Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierz Ryczan poświęcił budynek i  udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na uroczystości. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Robert Jaworski życzył nauczycielom wytrwałości w pracy, uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym a na ręce pani dyrektor złożył podziękowania za współpracę i zaangażowanie w remont tej szkoły. Życzenia przekazywali również zaproszeni honorowi goście.

Młodzież na tę okazję przygotowała część artystyczną,  chcąc wyrazić swoje podziękowania WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego, by w Wolicy funkcjonowało Gimnazjum,  w szczególności obecnym władzom gminnym na czele z panem Burmistrzem Robertem Jaworskim oraz władzom szkolnym-pani dyrektor Ninie Budziosz, pani wicedyrektor Mirosławie Szymańskiej. Program artystyczny wzbogaciły swoim występem absolwentki Ilona Pałyga oraz Joanna i Elżbieta Maliszewskie.

Odnowiony budynek gimnazjum  oraz jego otoczenie zachwyca nie tylko młodzież, nauczycieli, rodziców ale wszystkich, którzy mają okazję w nim przebywać.

 

Pamiętamy...

Ofiarom niemieckiej pacyfikacji Wolicy

Wdzięczna pamięć i chwała rodakom tej okolicy poległym, pomordowanym w latach 1939-1944

Plan zajęć pozalekcyjnych  w Szkole Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy I – III

Poniedziałek

Lp.

Nazwa/rodzaj zajęć

Termin

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia z programowania

dla uczniów klasy I

7.30 – 8.15

sala nr 7

p. Beata Krajewska

2.

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów  klasy I (zajęcia statutowe)

11.05 – 11.50

sala nr 6

p. Beata Krajewska

3.

Zajęcia z programowania

 dla uczniów klasy III

14.30 – 15.15

sala nr 6

p. Alicja Jaszczykiewicz

Wtorek

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla klasy III – Klub Małego Odkrywcy 

(zajęcia statutowe)

10.05 – 10.50

sala nr 5/7

p. Alicja Jaszczykiewicz

5.

Zajęcia utrwalające poznany materiał dla uczniów

klasy I (zajęcia statutowe)

11.55 – 12.40

sala nr 6

p. Beata Krajewska

Środa

6.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy III

11.05 – 11.50

sala nr 7

p. Monika Pierzak

Czwartek

7.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy I

7.30 – 8.15

sala 7

p. Beata Krajewska

8.

Zajęcia z programowania

dla uczniów klasy II

15.20 – 16.05

sala nr 6

p. Monika Pierzak

Piątek

9.

Zajęcia  utrwalające wiadomości dla uczniów klasy II

(zajęcia statutowe)

10.05 – 10.50

sala nr 3

p. Monika Pierzak

10.

Zajęcia szachowe

dla uczniów klasy II

11.05 – 11.50

sala nr 7

p. Monika Pierzak

 

Plan zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy V– VIII

 

Poniedziałek

Lp.

Nazwa/rodzaj zajęć

Termin

Nauczyciel prowadzący

1.

Mini piłka ręczna dziewcząt -

klasy V-VIII

17.00-18.30

 

p. Dariusz Gorzelak

Wtorek

2.

Z matematyką za pan brat - zajęcia rozwijające

(zajęcia statutowe)

7.00 – 7.30

sala nr 3

p. Barbara Czupryńska

3.

Harcerstwo

12.50 – 13.35

biblioteka

p. Agnieszka Gajos

p. Beata Krajewska

4.

Mini piłka ręczna chłopców -

klasy V-VIII

17.00 – 18.30

 

p. Dariusz Gorzelak

Środa

5.

Koło historyczne dla uczniów

klasy V i VI

(zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 1

P. Lidia Pierzak

6.

Zajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu

po klasie VIII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

p. Anna Sikorska

7.

Koło fotograficzne

klasa VII

13.40 -14.25

 

p. Krzysztof Taborski

Czwartek

8.

Zajęcia utrwalające z matematyki

(zajęcia statutowe)

7.00 – 7.30

sala nr 3

p. Barbara Czupryńska

9.

Przyjazna polszczyzna- zajęcia z języka polskiego dla klasy V (zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 3

p. Renata Sowińska

10.

Koło wielokulturowe  - zajęcia rozwijające (zajęcia statutowe)

12.50 – 13.35

sala nr 5

p. Beata Ludwicka-Dula

11.

Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do sprawdzianu po klasie VIII  (zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 2

p. Beata Ludwicka Dula

12.

Koło z języka angielskiego – klasy V-VII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

(co dwa tygodnie)

p. Jolanta Mazur

13.

Koło z języka rosyjskiego – klasy V-VII

(zajęcia statutowe)

13.40 – 14.25

sala nr 5

(co dwa tygodnie)

p. Karolina Kaczor

14.

Piłka ręczna chłopców -

klasy V-VIII

Czwartek

17.00 – 18.30

p. Dariusz Gorzelak

Piątek

15.

Mini piłka ręczna dziewcząt

i chłopców - klasa VI  

(zajęcia statutowe)

7.30 – 8.15

p. Dariusz Gorzelak

16.

Koło dziennikarskie

dla uczniów klasy VI

7.30 – 8.15

sala nr 2

p. Kaczor Karolina

17.

Koło ekologiczne

dla uczniów klasy V

7.30 – 8.15

sala nr 5

p. Lidia Pierzak

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy

w roku szkolnym 2018/2019 – I półrocze

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

1.

poniedziałek

 7.10 – 7.55

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. / Koło matematyczne.

 I. Woś

10.45-12.35

10.45-11.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania.

Klub Małego Odkrywcy

M. Pierzak

A. Jaszczykiewicz

13.40 -14.25

 

 

 17.00-18.30

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło geograficzne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

 Piłka ręczna (kl. IV –VII SP - dziewczęta )

M. Nowak

M. Chrabąszcz

 

 D. Gorzelak

2.

wtorek

7.30 – 7.55

 Konwersacje w j. rosyjskim.

 A. Gorzelak

13.40 – 14.25

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. V.

Koło j. angielskiego – konwersacje./ Harcerstwo (co 2 tyg.)

A. Sikorska

B. Krajewska

14.30 -15.30

Piłka ręczna ( kl.VII, VIII, III g)

R. Gajos

17.00-18.30

Piłka ręczna (kl. IV –VI - chłopcy)

D. Gorzelak

3.

środa

7.10 – 7.55

Koło biologiczno – chemiczne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Koło informatyczne.

A. Gajos

K. Taborski

14.35-15.20

Koło matematyczne – „ Z matematyką za pan brat”. ( co 2 tyg.) kl. VI, VII.

Koło j. rosyjskiego – przygotowanie do egzaminu.

A. Sikorska

A. Gorzelak

4.

czwartek

7.00 – 7.45

7.30- 7.55

Koło j. polskiego – przygotowanie do egzaminu.

Koło fotograficzne.

R. Sowińska

K. Taborski

12.45 -13.30

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego    kl. I - II

J. Mazur

17.00-18.30

Piłka ręczna ( kl. IV –VI chłopcy ).

D. Gorzelak

5.

piątek

7.10- 7.55

Koło j. angielskiego – przygotowanie do egzaminu.

Warsztaty matematyczne – przygotowanie do egzaminu kl. VIII.

Koło fizyczne.

M. Nowak

I. Woś

B. Czupryńska

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Lp.

Dzień tygodnia

Godzina

Forma zajęć

 Nauczyciel prowadzący

1.

 

poniedziałek

 7.00 -7.45

Zajęcia z historii.

L. Pierzak

12.45 -13.30

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. IV.

Zajęcia utrwalające wiadomości w kl. II.

K. Kędzior

A. Jaszczykiewicz

2.

 

wtorek

7.00 -7.45

Koło przyrodnicze.

 L. Pierzak 

13.40 – 14.25

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. V.

Zajęcia wyr. z języka polskiego kl. V, VI

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. V ( co 2 tyg. ) 

K. Kędzior

B. Ludwicka-Dula

A. Sikorska 

14.35 -15.20

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl VIII.

K. Kędzior

3.

 

środa

7.10 – 7. 55

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego.

R. Sowińska

14.35 -15.20

Z matematyką za pan brat – zajęcia wyr. – kl. VI, VII ( co 2 tyg. )

A. Sikorska

4.

 

czwartek

12.45 – 13.30

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne            z języka angielskiego.

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne              z języka polskiego.

J. Mazur

B. Ludwicka-Dula

13.40 – 14.25

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI – VII.

K. Kędzior