10 czerwca w SP w Wolicy odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy czwartej przystąpili do części teoretycznej egzaminu składającego się z 25 pytań. Test obejmował wiedzę z zakresu poruszania się pieszych po drodze, znaków drogowych, hierarchię ważności sygnałów drogowych, manewrów wykonywanych na drodze, zasad poruszania się na skrzyżowaniach oraz udzielania pierwszej pomocy.

11 czerwca 2019 r. uczniowie klasy IV  uczestniczyli w wycieczce do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza  i do kina, gdzie obejrzeli film „Aladyn”.

 7 czerwca młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wolicy i w Siedlcach uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej do Kielc. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z zawodami związanymi z koleją i hotelarstwem oraz umożliwienie im zdobycia nowych doświadczeń zwiększających poczucie samodzielności i niezależności.

Dnia 31 maja, w szkole zorganizowany został Dzień Logicznego Myślenia. Z tej okazji uczniowie z klas IV – VIII oraz gimnazjaliści uczestniczyli w różnego rodzaju turniejach i zabawach związanych z logicznym myśleniem.

W czwartek 30 maja 2019 roku z okazji Dnia Dziecka uczniowie klasy ,,0”, I i II odwiedzili w Pacanowie Koziołka Matołka.

 

                Drużyna chłopców reprezentująca Szkołę Podstawową w Wolicy zdobyła brązowy medal w Finale Wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej.