Uczniowie klas I-IV wraz z opiekunami, 21 września,  udali się do Nadleśnictwa w Mostach. Celem wycieczki było upowszechnienie wiedzy o środowisku, kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczającą przyrodę. Pan Dariusz Knap, myśliwy Koła Łowieckiego „Jaźwiec”, przeprowadził  ciekawą prelekcję na temat rodzimej przyrody, życia mieszkańców lasu i okolicznych pól oraz  działalności leśników.

Uczniowie bardzo dużo zapamiętali z pogadanki, o czym świadczyła ich aktywność w konkursie. Po zajęciach  w terenie na strudzonych „wędrowców” czekało ognisko i pieczone kiełbaski. Zarówno pogoda, jak i humory dopisały wszystkim uczestnikom.