15 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na „Karmnik dla ptaków”.
Cele konkursu:

- poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają;
- podjęcie tematu ekologii i recyklingu
- zainteresowanie losem zwierząt, nauka empatii i szacunku dla zwierząt;
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.


Konkurs przeznaczony był dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III. Karmniki mogły być wykonane w dwóch kategoriach:
* I – metodą recyklingu;

* II – tylko z materiałów naturalnych.
Organizatorów miło zaskoczyła ilość dostarczonych prac także kreatywność, pracowitość w wykonanych karmnikach. Komisja konkursowa miała bardzo trudny wybór, ale zadecydowali, że zostaną nagrodzone wszystkie prace. Każda klasa otrzymała dyplom i nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom zaangażowanym w konkurs. Wszystkie karmniki zostaną wyeksponowane w ogrodzie szkolnym i wykorzystane przez naszych skrzydlatych przyjaciół.

 Organizatorzy:

Misiorek Alicja
Król Teresa