22 lutego w CKiS w Chęcinach odbyło się seminarium naukowe poświęcone osobom i wydarzeniom związanym z Powstaniem Styczniowym. 

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie klasy VIII.

Na początku wysłuchali prelekcji pana Zbigniewa Kowalskiego na temat „Partyja powstańcza w marszu i na popasie” , obejrzeli stroje i broń z tamtego okresu  zaprezentowane przez grupę rekonstrukcyjną z I LO im. S. Żeromskiego z Kielc. Następnie zostali zapoznani z „Materiałami źródłowymi do dziejów Powstania Styczniowego z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach”. Na koniec uczniowie ze szkół z Gminy Chęciny prezentowali sylwetki powstańców.  Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Malec i Miłosz Partyka, którzy przybliżyli postać Karola Kality ps. Rębajło. W przygotowanie prezentacji na temat jednego z najzdolniejszych dowódców powstania styczniowego zaangażowali się również Miłosz Jedliński, Przemysław Papka, Daniel Grajek.

Renata Sowińska