30 listopada Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chęcińskiej zorganizowało uroczyste upamiętnienie 192 rocznicy Powstania Listopadowego w klasztorze oo. Franciszkanów w Chęcinach. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem mieściło się tu więzienie, przy którym zorganizowano lazaret dla wojskowych. W lazarecie przebywało kilkudziesięciu żołnierzy Wojska Polskiego z okresu Powstania Listopadowego, 22 z nich dokonało swego żywota na skutek epidemii cholery.  Po śmierci zostali pochowani u stóp Góry Zelejowej, na cmentarzu cholerycznym.  Dla uczczenia pamięci powstańców na obchody przybyły władze i mieszkańcy Chęcin, Poczty Sztandarowe i reprezentacje szkół gminy Chęciny. Zarys historyczny i kulturowy okresu Powstania Listopadowego przybliżyli: prof. dr hab. Adam Massalski, Dariusz Kalina (historyk-regionalista), Andrzej Pieczyński (aktor), uczniowie Szkoły Podstawowej w Chęcinach, Chęciński Uniwersytet III Wieku pod batutą Przemysława Gruszki, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im.13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz wspólne odśpiewanie Hymnu RP.  Po części artystycznej o. Janusz Łazarczyk, gwardianin klasztoru oo. Franciszkanów, odprawił Mszę świętą w intencji Ojczyzny i Powstańców Listopadowych. Na zakończenie uroczystości, delegacje udały się na Górę Zelejową - w miejsce pochówku żołnierzy, gdzie, przy asyście honorowej Wojska Polskiego, złożyli swój hołd wraz z wiązankami kwiatów i zniczami.
Dziękuję Prezesowi TPZCH Karolowi Sierar za udostępnienie fotorelacji z wydarzenia.
Antonina Gorzelak