W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wolicy biorą

 udział w bezpłatnym projekcie unijnym „ Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”.

Oferowane wsparcie obejmuje zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym:

  1. Badanie słuchu i mowy dla każdego dziecka z klasy pierwszej.
  2. Terapia logopedyczna dla każdego zakwalifikowanego ucznia z klasy pierwszej- diagnoza i 12 indywidualnych spotkać.
  3. Wykład dotyczący chorób słuchu i mowy dla dzieci z klas pierwszych oraz rodziców.

 Alicja Jaszczykiewicz