Terminarz spotkań:

 

Rodzaj spotkania

Termin

Cel

Odpowiedzialni

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

22.09.2022 r. (czwartek)

·                                 Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

 

·         Organizacja pracy w nowym roku szkolnym

·         Zapoznanie z ważnymi dokumentami szkolnymi (statut szkoły, WZO, program  profilaktyczny  i program wychowawczy)

·         Informacja o pomocy: wyprawka szkolna, stypendium

·         Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów)uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form   egzaminu ósmoklasisty  

·         Wybór Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 

·         Informacja na temat zajęć wychowania do życia w rodzinie

wychowawcy

Spotkanie z wychowawcą klasy

 17.11.2022 r. (czwartek)

·                                  Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

·         Poinformowanie o ocenach
 z poszczególnych przedmiotów
 i z zachowania

wychowawcy, nauczyciele

Dzień otwartej szkoły. Spotkanie z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów  

15.12.2022 r. (czwartek)

·                                  Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

·         Indywidualne konsultacje

 z nauczycielami

 

wychowawcy, nauczyciele

Spotkanie z wychowawcą

klasy

26.01.2023 r. (czwartek)

·                                  Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

·         Poinformowanie o ocenach
 z poszczególnych przedmiotów
 i z zachowania

wychowawcy,

nauczyciele

Spotkanie z wychowawcą
klasy

 

 30.03.2023 r. (czwartek )

·                                  Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

·         Poinformowanie o ocenach
 z poszczególnych przedmiotów
 i z zachowania

·         Przypomnienie procedur egzaminu ósmoklasisty  

wychowawcy,

nauczyciele

Spotkanie z wychowawcą
klasy

18.05.2023 r. (czwartek )

·                                 Szkoła Podstawowa

-  klasy I –III -godz. 17.00

·                                 Budynek Gimnazjum

 - klasy IV-VIII godz. 18.00

 

 

·         Poinformowanie o ocenach
z poszczególnych przedmiotów
i z zachowania, o przewidywanych ocenach niedostatecznych

·         Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII           o warunkach i formach dostosowania egzaminu ósmoklasisty

wychowawcy,

nauczyciele