Miło nam poinformować, że ruszyła kolejna edycja programu Ministerstwa Sportu  „ Szkolny Klub Sportowy”.  Podstawowym celem Programu Szkolny Klub Sportowy jest spopularyzowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program zakłada realizowanie blisko 100 różnorodnych form aktywności. Odbywają się one dwa razy w tygodniu, w formie 60-minutowych zajęć. W program angażuje się coraz więcej dzieci, rodziców i nauczycieli, dzięki czemu powiększa się SKS-owa społeczność.