Getto w Chęcinach zostało utworzone wiosną 1941 r. Znajdowało się na terenie zamkniętym dzisiejszymi ulicami: Kielecką, Łokietka, Pl. 2 Czerwca, Radkowską i Szkolną. Na  niewielkiej powierzchni, w 113 domach stłoczono Żydów chęcińskich oraz przesiedleńców, między innymi z Łopuszna, Korzecka, Piekoszowa, a częściowo także z Kielc. Łącznie w różnych okresach przebywało tu 3–4 tys. osób. Nowopowstałą dzielnicę żydowską ogrodzono drewnianym płotem, a w lutym 1942 r. getto zostało szczelnie zamknięte. Duże zagęszczenie ludności w połączeniu z głodem i nieodpowiednią infrastrukturą sanitarną powodowało epidemie, a w konsekwencji wysoką śmiertelność wśród przetrzymywanych.

Likwidacja getta w Chęcinach nastąpiła w dniu 12 września 1942 r. Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia domów i udania się do oddalonego o siedem kilometrów dworca kolejowego w Wolicy. Po drodze zabito kilkanaście osób. Stamtąd wywieziono mieszkańców getta w Chęcinach do obozu śmierci w Treblince.

W celu upamiętnienia tych wydarzeń każdego roku społeczność Chęcin i okolicznych miejscowości bierze udział w Tryptyku Żydowskim. 9 września 2022r. uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji przedstawicieli Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i wzięli udział w rajdzie pieszym szlakiem miejsc związanych historycznie z narodem żydowskim.