22 czerwca 2022r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w dniu studyjnym w KL Auschwitz, który obejmował prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem oraz warsztaty podsumowujące. 

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej dramatycznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Edukatorzy podkreślali pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczypospolitej  uwięzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Uczniowie poznali losy kilku osób osadzonych w obozie, by uzmysłowić sobie, że ofiary to nie były liczby, a ludzie, tacy jak oni, mający swoje marzenia, plany na przyszłość, a przede wszystkim uczucia.

Przesłaniem projektu było skłonienie młodych ludzi do refleksji nad wolnością, solidarnością, poszanowaniem praw i godności człowieka w obliczu wojny, okupacji i niewoli.

Myślę, że ten dzień na zawsze pozostanie w mojej pamięci - powiedziała jedna z uczestniczek projektu. Nie możemy zapominać o tym, że wolność jest nam dana raz na zawsze, trzeba o nią walczyć każdego dnia, nie pozwalając na dyskryminację drugiego człowieka.

 

szkolny koordynator projektu

Beata Ludwicka-Dula