W tym roku przypada 31. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci.

Naszym wspaniałym Uczniom życzymy, aby nie tylko 20 listopada, ale każdy dzień utwierdzał Was w tym, że macie swoje prawa, że możecie z nich korzystać, a My dorośli musimy Was zawsze i wszędzie wspierać. To Wasze prawo, a nasz obowiązek.

Życzymy Wam, aby każdy Wasz dzień był daleki od trosk dnia codziennego, aby nigdy nie zabrakło Wam miłości Waszych Rodziców, domu pełnego radości i szkoły, która zawsze będzie Waszym drugim domem.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”
                                                   

Janusz Korczak