16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

 Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, niezależnie od pochodzenia, kultury, religii i innych odróżniających go aspektów.

Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do innych.

Starszych uczniów zachęcamy do obejrzenia blisko 23 minutowego filmu „Cyrk motyli” (https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPP).

Poniżej prace uczniów klasy II dotyczące tolerancji.