Miło jest nam poinformować, że najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy przystąpili do ogólnopolskiego programu „ Gramy w Ręczną 2020” realizowanego przy współudziale Ministerstwa Sportu oraz Związku  Piłki Ręcznej w Polsce.

Podczas rekrutacji uczestników programu organizatorzy brali pod uwagę: wielkość sali gimnastycznej, udział we wcześniejszych edycjach, współpracę z miejscowym klubem piłki ręcznej

i rekomendację dla szkoły od klubu.

Dzisiaj już wiemy, że mamy to !!! Udało się i po raz kolejny rozpoczynamy zajęcia z piłki ręcznej.  W ramach programu nasza szkoła otrzyma  sprzęt sportowy w postaci piłek i koszulek ! 

Zajęcia realizowane w ramach programu Gramy w Ręczną w naszej placówce przeznaczone są dla uczniów klas I-III (chłopców i dziewczynek). Zajęcia są BEZPŁATNE i odbywają się dwa razy w tygodniu tj. wtorek  oraz czwartek w godz. 16.00 – 17.00.

 Cele i zakładane rezultaty po zakończeniu realizacji programu:

Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno–ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych. Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań). Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

120335960_1093911904358423_1783810011254651427_n.jpg 120349739_409877919994949_4294128633874612543_n.jpg 120366240_857435268327966_7952561890025192654_n.jpg

120970572_270110911107414_7575653332430297662_n.jpg 120973377_2576722125953039_3134423785976261265_n.jpg 120998605_1028278800969799_469677921308344053_n.jpg

121035460_2795930760683281_1230741056761152360_n.jpg 121417688_342816220285956_8367606072628947265_n.jpg 121473988_626841958012961_4865844245983123660_n.jpg

121517139_255488179220029_2948186200534035718_n.jpg 121517139_670432770541868_675258676295821598_n.jpg 121551735_864079907460483_2261392273587321546_n.jpg

121671113_674933100074555_7567189513271843851_n.jpg 121678469_349819926087751_6903165593560375665_n.jpg 121691508_668047017239247_6865697571830034525_n.jpg

121740113_370256891009583_7433222742653372056_n.jpg 122042929_669388967339464_8056848118200606752_n.jpg