Miło jest nam poinformować, że najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy przystąpili do ogólnopolskiego programu „ Gramy w Ręczną 2020” realizowanego przy współudziale Ministerstwa Sportu oraz Związku  Piłki Ręcznej w Polsce.

Podczas rekrutacji uczestników programu organizatorzy brali pod uwagę: wielkość sali gimnastycznej, udział we wcześniejszych edycjach, współpracę z miejscowym klubem piłki ręcznej

i rekomendację dla szkoły od klubu.

Dzisiaj już wiemy, że mamy to !!! Udało się i po raz kolejny rozpoczynamy zajęcia z piłki ręcznej.  W ramach programu nasza szkoła otrzyma  sprzęt sportowy w postaci piłek i koszulek ! 

Zajęcia realizowane w ramach programu Gramy w Ręczną w naszej placówce przeznaczone są dla uczniów klas I-III (chłopców i dziewczynek). Zajęcia są BEZPŁATNE i odbywają się dwa razy w tygodniu tj. wtorek  oraz czwartek w godz. 16.00 – 17.00.

 Cele i zakładane rezultaty po zakończeniu realizacji programu:

Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno–ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych. Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań). Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.