Szanowni Rodzice, Nauczyciele, pracownicy szkół

Drodzy uczniowie

 

Przed nami wszystkimi nowy rok szkolny 2020/2021. Rok ogromnych wyzwań i zmian. Szkoły starać się będą funkcjonować normalnie, ale będzie to inna normalność. Jesteśmy w trakcie pandemii Wirusa Covid-19 co powoduje, że musimy zmienić nasze zwyczaje i utarte schematy. Wszyscy musimy nauczyć się adaptować do nowych warunków, nie możemy udawać, że nic się nie stało. Będzie to ogromne wyzwanie dla każdego z nas, potrzebujemy  więcej elastyczności i spokoju w tym niecodziennym dla wszystkich roku szkolnym.

Szkoły w Gminie Chęciny w pierwszym etapie pandemii stanęły na wysokości zadania. Ponad 95% nauczycieli zaangażowało się w prowadzenie lekcji on-line, w zajęciach brało udział ponad 98% dzieci. Uczniowie, którzy nie mogli z różnych przyczyn brać udziału w zajęciach otrzymywali materiały dydaktyczne. Nauczyciele i dyrektorzy szkół dołożyli wszelkich starań, aby każdy uczeń był w  tym czasie właściwie zaopiekowany w  tym czasie. W wielu innych gminach w kraju ten standard nie został spełniony.

Przed nami drugi etap pandemii oraz powrót uczniów do szkół. Nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć, czy będziemy mogli kontynuować zajęcia dydaktyczne, czy też będziemy zmuszeni wprowadzić inne rozwiązania na wypadek rozwoju choroby. Doświadczenia innych krajów, które wcześniej podjęły decyzję o powrocie uczniów do szkół wyraźnie wskazują, że nie ma jednej reguły - na przykładzie Izraela i Szkocji widać wyraźny wzrost zachorowań związanych z uczęszczaniem uczniów do szkół, z kolei w Holandii i Dani doszło do spadków zachorowań. Najnowsze badania naukowe wskazują, że transmisja wirusa wśród dzieci jest zdecydowanie większa niż pierwotnie zakładano. Nie wiemy, jaki scenariusz będzie miał miejsce w naszym kraju, dlatego dyrektorzy placówek oświatowych, wraz z organem prowadzącym Gminy Chęciny, przygotowali kilka wariantów postępowań. Wszyscy powinniśmy mieć jednak świadomość, że nie ma rozwiązań, które będą idealne dla wszystkich i sprawdzą się w tych trudnych warunkach, prosimy Państwa o zaufanie i zrozumienie – dobro dziecka, rodziców, dziadków i innych osób związanych ze szkołą – jest dla nas najważniejsze.

Od dnia 1 września 2020r. wznawiamy funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Chęciny, z uwzględnieniem odpowiednich wytycznych Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Będziemy, na ile to możliwe, kierować się „zasadą unikania trzech Z”:

- zatłoczonych miejsc,

- zbyt bliskiego kontaktu,

- zamkniętych przestrzeni.

 

Przyjęte przez nas scenariusze zakładają tzw. „miękkie lądowanie”, podczas którego w pierwszym, najtrudniejszym okresie funkcjonowania szkół, przewidujemy organizację:

 • zajęć stacjonarnych w budynkach oświatowych w tradycyjnej formie, w standardowych godzinach pracy - priorytetowo w tym zakresie będą traktowane klasy ósme i siódme oraz edukacja wczesnoszkolna,
 • zajęć terenowych z nauczycielami, poza budynkiem szkoły, podczas których będzie realizowana podstawa programowa w praktycznym wydaniu,
 • zajęć mających na celu integrację uczniów w oddziałach, pracę z emocjami uczniów, lękami i niepewnością, która będzie towarzyszyć w pierwszych tygodniach pracy,
 • ograniczeniu prac domowych i testów wiedzy.

 

Nasze działania będą  ukierunkowane na:

 1. wypracowania sposobów działań , które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w placówkach, w oparciu o zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 2. budowania wzajemnych relacji,
 3. wdrożenia metod pracy, które pozwalają na większą elastyczność,
 4. budowania dobrostanu wszystkich członków społeczności szkolnej,
 5. budowania kompetencji społecznych, (zamiast „Ja, Wy, Oni myślimy My”)

Musimy mieć wszyscy świadomość, że po 1 września stworzy się wiele przestrzeni, które będą stwarzały większe ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. W związku z tym dostęp do budynków szkół, przedszkoli czy żłobka będzie ograniczony dla osób trzecich. Do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby przyprowadzające dzieci przedszkolne, zerówkowe i z klas pierwszych, wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki. Czas pozostawania w placówce ogranicza się wyłącznie do czynności w szatni.

 • Od 1 września zostają również otwarte świetlice szkolne – natomiast apelujemy o przyjęcie takich rozwiązań, że jeśli macie Państwo możliwość zapewnienia, po zajęciach lekcyjnych, opieki dzieciom w domu - to zalecamy nie korzystanie z oferty świetlicy. Ze względu na warunki lokalowe i obsady personelu szkoły na świetlicy będzie dochodziło do mieszania się uczniów z różnych oddziałów.
 • Zasady korzystania ze stołówek szkolnych określą dyrektorzy w procedurach bezpieczeństwa. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywać się zgodnie z zaleceniami: na zewnątrz szkół, z ograniczeniem sportów kontaktowych.
 • Uruchomione zostaną przewozy grupowe dla uczniów. Pojazdy będą dezynfekowane przed każdym kursem przez opiekunki dowozu. Uczniowie dowożeni mają obowiązek noszenia masek w busach szkolnych.
 • W związku z dowozami apelujemy do rodziców o dowóz uczniów we własnym zakresie – będziemy się starać zmniejszać ilość osób w przewozach, zgodnie z zaleceniami.
 • Zalecamy również noszenie maseczek ochronnych przez uczniów w przestrzeniach wspólnych szkoły: tj. szatnie, korytarze, łazienki.
 • Spotkania z rodzicami będą odbywały się w przestrzeni otwartej. Głównym kanałem informacyjnym z placówkami pozostaje dziennik elektroniczny. Wszelkie informacje ogólne będą zamieszczane na stronach internetowych szkół.

Przygotowane zostały procedury bezpieczeństwa dla każdej ze szkół. Zalecamy zarówno uczniom, jak i rodzicom dokładne zapoznanie się z ich treścią, aby poznać scenariusze zachowań na wypadek różnych sytuacji.

To od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo dzieci ich rodzin oraz pracowników szkół, a także sposób realizacji nauki szkolnej – tylko solidarne, powszechne i konsekwentne stosowanie się do zaleceń może uchronić nas wszystkich od sytuacji, w której szkoły nie będą już w stanie normalnie funkcjonować, a zostaną wdrożone inne rozwiązania (hybrydowe, czy też wyłącznie nauka zdalna).

Dochowajmy należytej staranności w stosowaniu zaleceń, dbajmy o dobro nas samych, ale i starajmy się z życzliwością i spokojem podchodzić do proponowanych rozwiązań.