Kochani Uczniowie,
ze względu na nadal trwającą epidemię koronawirusa i ograniczenia obowiązujące w  okresie pandemii, odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród odbędzie się w trybie indywidualnym w wejściu głównym budynku szkoły, 26 czerwca 2020r., w piątek zgodnie z harmonogramem odbioru świadectw:


8:00-8:15, klasa 8,
8:20-8:50, klasa 7,
9:00-9:15, klasa 6 (uczniowie z numerami w dzienniku 1-10),
9:15-9:30, klasa 6 (uczniowie z numerami w dzienniku 11-21),
9:35-10:00, klasa 5,
10:10-10:20, klasa 3,
10:25-10:40, klasa 2,
10:45- 11:00, klasa 1
11:00-11:15, oddział przedszkolny,grupa 1,
11:15-11:30, oddział przedszkolny, grupa 2.W trosce o Wasze bezpieczeństwo, podczas osobistego odbioru świadectwa obowiązywał Was będzie reżim sanitarny.
Proszę Wszystkich o zachowanie i przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:
1.Po odbiór świadectwa wchodzimy pojedynczo, drzwiami z napisem  WEJŚCIE, przy drzwiach dezynfekujemy ręce płynem do dezynfekcji.
2. Świadectwo odbieramy w maseczce od wychowawcy klasy.
3. Przyniesionym z domu długopisem, potwierdzamy otrzymanie świadectwa.
4.Po odebraniu i potwierdzeniu odbioru świadectwa wychodzimy z budynku szkoły drzwiami z napisem WYJŚCIE.
5.Na placu szkolnym zachowujemy dystans 1,5 metrowy, nie tworzymy skupisk i grup.
6. Ze względu na ograniczenia nie jest wskazane i dopuszczalne przynoszenie i przekazywanie jakichkolwiek przedmiotów dla nauczycieli(kwiaty, słodycze itp.).

Świadectwo szkolne może odebrać uczeń lub rodzic niepełnoletniego ucznia.
Odbiór świadectwa będzie możliwy również w sekretariacie szkoły w dniach 29-30 czerwca 2020r. w godz. 9-12.

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 ucznia obowiązuje stró
j galowy.Pozdrawiam serdecznie,
Nina Budziosz
dyrektor szkoły