Na przełomie grudnia i stycznia nauczyciele wychowawcy i nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych.

Oto  tematy zajęć, w których uczestniczyli nasi uczniowie w ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych :

- Jak chronić nasze dane osobowe ?

-  Chroń siebie i swoje dane osobowe.

- Chroń swoje dane osobowe.

- Projektujemy ulotkę o ochronie danych osobowych

- Wirtualne udawanie. Kim jesteśmy w Internecie ?

Współczesne sposoby komunikowania się. Netykieta w sieci.

W ramach tych zajęć uczniowie naszej szkoły zdobyli wiele ważnych i przydatnych informacji dotyczących ochrony swoich danych i właściwego zachowania się w internecie .

Podnieśli swoją świadomość na temat sposobów ochrony danych osobowych w realnym świecie.

Są oni uwrażliwieni na  konieczność ochrony danych osobowych nie tylko w Internecie oraz poszanowanie prawa do prywatności.

Uwieńczeniem działań związanych z udziałem w programie TWOJE DANE TWOJE SPRAWA był udział naszych uczniów w konkursie na przygotowanie spotu filmowego promującego tematykę ochrony danych osobowych. Do konkursu zgłoszono 14 prac, a komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

III Miejsce w tym konkursie zajęli uczniowie z klasy  VI:  Dawid Kędzior i Michał Gorzelak, Wykonali oni pracę pod opieką Pana Krzysztofa Taborskiego.

Koordynator programu : Barbara Czupryńska