Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r. (w terminie głównym)

Więcej Kliknij link: https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-osmoklasisty-2020