FILM ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE

 Od dnia 4.05.2020r. nauczyciele i uczniowie realizują podstawę programową wykorzystując do zdalnego nauczania  platformę OFFICE 365-aplikacja TEAMS rekomendowaną przez MEN, która jest bezpieczna i chroni nasze dane osobowe. Nauczanie zdalne na platformie edukacyjnej Microsoft Office 365 prowadzimy z inicjatywy organu prowadzącego. W nauczaniu na odległość korzystamy z zakupionego sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli w ramach programu MEN ,,Zdalna Szkoła".