Szanowni Państwo

rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka prowadzonego przez Gminę Chęciny

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 780) oraz Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 06 maja br. otwarte mogą być przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz żłobki. Z informacji przekazanej przez stronę rządową wynika, że w/w placówki będą pełnić funkcję opiekuńczo-wychowawczą, nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne. Z tej możliwości opieki nad dzieckiem będą mogli skorzystać wyłącznie rodzice lub opiekunowie, którzy muszą wrócić do pracy zawodowej i nie mogą zapewnić w inny sposób opieki.

 Pierwszeństwo w zorganizowaniu opieki przedszkolnej i żłobkowej będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Od dnia 29 kwietnia tj. momentu przekazania informacji przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków, Gmina Chęciny podjęła działania dotyczące ewentualnego otwarcia takich placówek na terenie Gminy. I aby się to mogło odbyć w najbliższym możliwym terminie, przy zachowaniu zaostrzonego reżimu epidemiologicznego, musimy mieć przekonanie, iż korzystanie z obiektów edukacyjnych będzie bezpieczne zarówno dla dzieci, rodziców, dziadków czy opiekunów, ale również dla pracowników przedszkola czy żłobka.

 Zgodnie z rządowymi wytycznymi prowadzimy działania wg wskazanego harmonogramu.

Zakończony został etap ankietowania rodziców. Trwa analiza danych i przygotowywanie rozwiązań, z uwzględnieniem oczekiwań rodziców i możliwości gminy, w zakresie m.in. podziałów na grupy, ich liczebności oraz możliwości szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej. Przygotowywane są szczegółowe procedury bezpieczeństwa, dokonuje się również niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów umożliwiających utrzymanie właściwego reżimu sanitarnego w placówkach. Niezbędne do uruchomienia żłobka i przedszkola są konsultacje oraz uzgodnienia z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie procedur bezpieczeństwa, zastosowania poszczególnych środków bezpieczeństwa, a także kwestii organizacji pracy z dziećmi. Otwarte będą mogły być tylko te instytucje, w których zapewni się realizację wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Na  bieżąco monitorowana jest również sytuacja epidemiologiczna w regionie.

 Decyzja o ponownym uruchomieniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i żłobku samorządowym zostanie przekazana z wyprzedzeniem tak, aby zarówno Państwo, jak i Wasze dzieci, mogli się do tego odpowiednio przygotować.