Wywiad z Panem Robertem Jaworskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny przeprowadzony przez kreatywnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wolicy.

 - Jak wyobrażał sobie Pan swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, będąc  w wieku szkolnym? Kim chciał Pan zostać?

-  Były różne plany na przyszłość kiedy byłem w wieku szkolnym. Był czas gdy chciałem być żołnierzem, policjantem i księdzem. Ta ostatnia myśl towarzyszyła mi aż do szkoły średniej. Kiedy jednak zdecydowałem się na studia w Krakowie, zmieniły się również moje życiowe plany.

 - Jak wyglądała Pana droga zawodowa przed objęciem stanowiska burmistrza?

- Ukończyłem Szkołę Podstawową w Zajączkowie. Zainspirowany twórczością Stefana Żeromskiego oraz jego powieścią „Wierna Rzeka” postanowiłem kontynuować naukę  w Kielcach w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Miałem tam wspaniałego nauczyciela języka polskiego, który poprzez analizę poszczególnych epok literackich oraz ich odzwierciedlenie w literaturze jednocześnie  zainspirował mnie do zgłębiania wiedzy historycznej.

Pomimo humanistycznej pasji, po liceum rozpocząłem studia wyższe techniczne na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracowałem w Państwowym Instytucie Geologicznym w Kielcach, a następnie objąłem stanowisko zastępcy burmistrza w Gminie Chęciny.  Obecnie jestem burmistrzem.

 - Które cechy charakteru i jakie predyspozycje, Pana zdaniem, powinna posiadać osoba, pełniąca podobne funkcje?

-  Powinna to być osoba pracowita, uczciwa, kreatywna i posiadająca wizję długofalowego rozwoju. Potrzeba również dużej konsekwencji  w podejmowanych działaniach, żeby realizować różne plany wsłuchując się oczywiście jednocześnie w głos mieszkańców.

 - Kto jest Pańskim autorytetem? Jak brzmi Pana życiowe motto lub ulubiony cytat?

-  Cenię wielu ludzi za mądrość, roztropność i umiejętność pokojowego rozwiązywania problemów. Sam staram się być człowiekiem dialogu i uważnie słuchać innych. Moje motto to: „Budowanie dialogu w każdej sytuacji. Dialog i rozmowa.” Jedną z osób, którą bardzo szanuję za postawę wobec drugiego człowieka,  to papież Jan Paweł II.

 - Jakie dokonania, poczynione na rzecz gminy, uznaje Pan za swój największy sukces?

- Wiele dobrych rzeczy udało się zrobić. Jednak wydaje mi się, że największym osiągnięciem jest powstanie w Chęcinach Europejskiego Centrum Edukacji  Geologicznej. Dzięki konsekwencji, zaangażowaniu, a przede wszystkim właśnie dzięki dialogowi i zrozumieniu mieszkańców udało się to stworzyć.

 - Od kilkunastu lat Gmina opiekuje się szkołami. Proszę nam powiedzieć, co Pan sądzi na temat współczesnego szkolnictwa?

Jakie kroki należałoby podjąć w kierunku zmiany na lepsze?

-  Tak, gmina opiekuje się szkołami. Dbamy o ich wygląd oraz odpowiednie  warunki do nauki i wychowania. Od lat kolejne szkoły w naszej gminie są remontowane. Ciągle modyfikujemy naszą strategię oświaty w gminie. Wsłuchujemy się w głos uczniów, rodziców i nauczycieli. Dążymy do tego, żeby szkoła uczyła dzieci jak się uczyć, aby nauka była ciekawa i efektywna.

 - Jakie najważniejsze inwestycje są zaplanowane na obecny rok w naszej gminie?

-  Mamy bardzo wiele inwestycji zaplanowanych na ten rok. Między innymi budowa obiektu, w którym będzie mieścić się biblioteka gminna oraz dom seniora, remont szkoły w Wolicy, park miejski w Chęcinach, budowa sieci dróg i ścieżek rowerowych.

 - Jaki jest udział mieszkańców w planowaniu i realizacji zadań gminy?

- Wiele działań podejmowanych w naszej gminie jest efektem współpracy  i rozmów  z mieszkańcami. Biorę udział w zebraniach gminnych i wsłuchuję się w głos ludzi. Przedstawicielami lokalnych społeczności są również radni  i sołtysi, którzy aktywnie zabiegają o rozwój swoich miejscowości.

 - Jak ocenia Pan swoje relacje i współpracę z mieszkańcami?

- Dialog z mieszkańcami jest bardzo ważny. W każdy wtorek mieszkańcy mogą spotkać się z burmistrzem, porozmawiać, zgłosić swoje potrzeby. Staram się budować relacje z przedstawicielami wszystkich grup społecznych i zawodowych. Jak już wspomniałem odbywam rokrocznie spotkania w każdej miejscowości.

 - Na zakończenie chciałybyśmy zapytać o Pana marzenia związane z miastem i gminą Chęciny. O co poprosiłby Pan „złotą rybkę”, która spełniłaby Pana trzy życzenia?

- Po pierwsze chciałbym, żeby mieszkańcom naszej gminy żyło się dobrze  i bezpiecznie. Życzyłbym sobie, żeby gmina się nadal rozwijała i wszystkie nasze plany zostały zrealizowane, a przede wszystkim, aby  zdrowie nam dopisywało. Planować można tylko wtedy kiedy jest zdrowie, i ono jest najważniejsze.

 - Serdecznie dziękujemy za wywiad.

 

Wywiad z Panem Burmistrzem przeprowadziły uczennice klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Wolicy: Małgorzata Kempa, Lena Sołtys i Zuzanna Mazur pod opieką zespołu ds. rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości oraz koła dziennikarskiego działających w Szkole Podstawowej w Wolicy.

Fot. Krzysztof Taborski

IMG_7544.jpg IMG_7546.jpg IMG_7547.jpg

IMG_7549.jpg IMG_7551.jpg IMG_7554.jpg

IMG_7555.jpg IMG_7559.jpg IMG_7562.jpg

IMG_7563.jpg IMG_7565.jpg IMG_7566.jpg

IMG_7568.jpg IMG_7569.jpg IMG_7570.jpg