W przededniu ferii zimowych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Policjantami z Komisariatu Policji w Chęcinach. W ramach pogadanki funkcjonariusze policji poruszyli kwestie dotycząca bezpieczeństwa na drodze oraz stokach narciarskich. Nauczyli również dzieci jak rozumień gesty i postawę ciała policjanta kierującego ruchem. Podczas spotkanie ze starszymi klasami omówione zostały także podstawowe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej osoby nieletniej.