9 grudnia uczniowie klasy IV i V uczestniczyli w warsztatach edukacyjno – profilaktycznych na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Zajęcia prowadzone były przez ojca Pawła Chmurę oraz podopiecznych Ośrodka San Damiano w Chęcinach.